Sztuka negocjacji w biznesie

Sztuka negocjacji w biznesie

Sztuka negocjacji w biznesie

W naszym codziennym życiu nieustannie spotykamy się z negocjacjami.

Negocjujemy, kiedy kupujemy produkt i kiedy go sprzedajemy.

A nawet kiedy próbujemy dojść do porozumienia z naszym partnerem, przyjaciółmi czy szefem.

W naszym życiu zawodowym i osobistym stykamy się z ludźmi, którzy mają inne zainteresowania niż my sami.

Z każdej konfrontacji interesów rodzi się konflikt, który trzeba rozwiązać.

Konflikty te muszą być zarządzane i uzgadniane między dwiema stronami.

Które to muszą się zastanowić i rozmawiać, dopóki nie zdecydują, ile są skłonne dać.

Tu właśnie wkraczają negocjacje

Negocjacje stały się niezbędne w transakcjach biznesowych pomiędzy krajami, firmami i osobami prywatnymi.

Paradygmat gospodarczy, w którym się znajdujemy, podlega ciągłym zmianom i innowacjom.

Menedżer w każdej firmie musi posiadać, wśród swoich umiejętności zawodowych, umiejętność rozwiązywania konfliktów i negocjacji.

Pojęcie to obejmuje wiele sytuacji, a odpowiedź na nie jest złożona: czym są negocjacje?

Jakie cechy powinien posiadać dobry negocjator?

Negocjacje nie są wyizolowanym pojęciem, ale są związane z osobowością.

Przyjrzyjmy się głównym cechom, które definiują dobrego negocjatora.

Sztuka negocjacji w biznesie – 6 kluczowych kwestii

1. Praktyka

Niektórzy negocjatorzy mają wrodzony talent do negocjacji, ale na szczęście jest to również umiejętność, którą można wyćwiczyć.

Negocjacje nie są nauką ścisłą, ale procesem uczenia się, który wymaga prób i błędów.

Umiejętność tę możemy trenować w wielu codziennych sytuacjach.

Sukces polega na tym, że uczymy się czytać przeciwnika, precyzować nasze cele, nie ulegać perswazji drugiej strony i skutecznie się komunikować.

2. Inteligencja emocjonalna i umiejętności interpersonalne

Dobry negocjator musi przede wszystkim znać samego siebie.

Osoba, która poświęca czas na kultywowanie swojej intuicji i poznanie swoich ograniczeń, nie tylko znacznie poprawi jakość swojego życia.

Ale także nabędzie bardzo dobre cechy w kontaktach z ludźmi i skutecznych negocjacjach.

Wiedza o tym, jak reagować na problemy i jak postępować właściwie, wymaga przecież dużo osobistej pracy.

3. Wiedza z zakresu negocjacji

Niewiarygodna zdolność przekonywania na nic się nie zda, jeśli druga strona może cię zaskoczyć w kwestii, w której negocjujesz.

Konieczne jest wyczerpujące przestudiowanie tematu, którym będziemy się zajmować.

Tutaj kluczowa może się okazać analiza analiza SWOThttps://mfiles.pl/pl/index.php/Analiza_SWOT

4. Strategia

Posiadanie programu działania i planu B może dać nam dużo spokoju i bezpieczeństwa.

W teorii negocjacji istnieje takie pojęcie jak BATNA (Best Alternative To a Negotiated Agreement).

Czyli posiadanie alternatywy, która zapewnia wartość w przypadku, gdy negocjacje nie zakończą się sukcesem.

5. Cierpliwość: matka wszystkich cnót

Jako osoby prywatne i jako negocjatorzy potrzebujemy czasu na zastanowienie się i przyswojenie informacji.

Zwłaszcza w środku transakcji, w której stawką jest coś dla nas ważnego.

Trzeba przestrzegać terminów, wytrzymać presję i nie rozpaczać.

6. Aktywne słuchanie, empatia i elastyczność

Egoista, który chce tylko zmaksymalizować osobiste korzyści, bez względu na to, jak bardzo uważa się za zwycięzcę, nigdy nie będzie dobrym negocjatorem.

Dobry negocjator to osoba, która cieszy się procesem porozumienia.

I tworzy relację wygrany-wygrany ze swoim przeciwnikiem.

Natomiast unika sytuacji, w której jego opinia wygra ponad wszystko.

Ważne jest, aby opierać negocjacje na wartościach etycznych i nie próbować być despotą lub upokarzać drugiej osoby.

Musimy być również świadomi, że umiejętność negocjacji wymaga ciągłej praktyki i ciągłej weryfikacji.

Bycie „doskonałym negocjatorem” nie jest czymś, co można osiągnąć w konkretnym momencie.

Ale wartością, do której zawsze powinniśmy dążyć i nad którą powinniśmy pracować przez całe nasze życie osobiste i zawodowe.